dimarts, 24 de febrer del 2009

Grácies PeGrácies Pe per recollir aquest oscar tant gloriós,amb nom de tots els catalans/es,moltes grácies...

Amb tot el que s´ha gastat l´alcade barceloni,Jordi Hereu,un milió d´euros,per una pelicula mediocre d´un tal W.Allen que toca el clarinet i pobret,no té ni idea del que és Barcelona i el que significa,pero es clar,veient com agafa la Pe l´oscar,qualsevol li pren....

En fi,la industria del cine cada cop és més decebedora,em sembla que em pasaré al cine independent,almenys aquets ho fan per amor al séptim art, o no....